Calendari de Festius d’apertura comercial

DIES FESTIUS QUE ES PODEN OBRIR EL 2022

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Comissió de Comerç i Turisme

ORDRE EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT

DOGC núm. 8421, de 31-05-2021

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic els anys 2022 i 2023, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), són els següents:

Any 2022

2 i 9 de gener

6 i 26 de juny

15 d’agost

6, 8 i 18 de desembre

Més el 27 de novembre i 11 de desembre que son els que ha triat l’ajuntament.

Respecte al 22 de febrer i 22 d’agost no es podrà obrir ja que son festius locals